TƏBİİ QAZ

EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
DUNGS GF 40100/4 DN 100