TƏBİİ QAZ

EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
DUNGS GF 40080/4 DN 80