TƏBİİ QAZ

EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
DUNGS GF 40065/3 DN 65