TƏBİİ QAZ

EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
MEI 6103142000 Q63mm. 100 MBAR